51 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - wall
PKF32W734

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - wall
PKF32W435

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + E - 380...415 V AC - wall
PKF32W434

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - wall
PKF32W423

มีสินค้า

PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP67
PKF32M734

มีสินค้า

PratiKa wander socket - straight - 32 A - 3P + N + E - 380...415 V AC - IP44
PKF32M435

มีสินค้า

PratiKa wander socket - straight - 32 A - 2P + E - 200...250 V AC - IP44
PKF32M423

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - straight - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel
PKF32G435

สินค้าหมด

PratiKa socket - screw - straight - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel
PKF32G423

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 3P + N + E - 380...415 V AC - panel
PKF32F435

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - angled - 32A - 2P + E - 200...250 V AC - panel
PKF32F423

มีสินค้า

PratiKa socket - screw - angled - 16A - 3P + N + E - 380...415 V AC - wall
PKF16W735

สินค้าหมด