31 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
Variable speed drive
ATV320U15N4C

มีสินค้า

variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - with heat sink
ATV12H075M2

มีสินค้า

soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 22 A - 380..415V - 7.5..11 KW
ATS01N222QN

มีสินค้า

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 7.5kW 10hp IP20
ATV610U75N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 5.5kW 7.5hp IP20
ATV610U55N4

มีสินค้า

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 4kW 5hp IP20
ATV610U40N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 3kW 4hp IP20
ATV610U30N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 2.2kW 3hp IP20
ATV610U22N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 1.5kW 2hp IP20
ATV610U15N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 90kW 125hp IP20
ATV610D90N4

มีสินค้า

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 75kW 100hp IP20
ATV610D75N4

สินค้าหมด

Altivar Easy 610 อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ไดรฟ์อินเวอร์เตอร์ 55kW 75hp IP20
ATV610D55N4

มีสินค้า