283 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
analog IO module, Modicon TM3, 2 analog or temperature inputs, 1 analog output, spring, 24V DC
TM3TM3G

สินค้าหมด

analog input module, Modicon TM3, 8 temperature inputs, spring, 24V DC
TM3TI8TG

สินค้าหมด

discrete I/O module, Modicon TM3, 32 IO, 16 digital inputs, 16 digital outputs, screw
TM3RDM32R

สินค้าหมด

discrete I/O module, Modicon TM3, 16 IO, 8 digital inputs, 8 digital outputs, screw
TM3RDM16R

สินค้าหมด

discrete output module, Modicon TM3, 8 outputs transistor PNP, spring
TM3DQ8TG

สินค้าหมด

Discrete output module, Modicon TM3, 16 outputs transistor NPN (HE10)
TM3DQ16UK

สินค้าหมด

Discrete output module, Modicon TM3, 16 outputs transistor NPN (spring)
TM3DQ16UG

สินค้าหมด

analog output module, Modicon TM3, 4 outputs, spring, 24V DC
TM3AQ4G

สินค้าหมด

analog output module, Modicon TM3, 2 outputs, spring, 24V DC
TM3AQ2G

สินค้าหมด

analog input module, Modicon TM3, 8 inputs, spring, 24V DC
TM3AI8G

สินค้าหมด

analog input module, Modicon TM3, 2 inputs high resolution, spring, 24V DC
TM3AI2HG

สินค้าหมด

cartridge M200 - 2 temperature inputs - I/O extension
TMCR2TI2

สินค้าหมด