10 รายการ

เรียงตาม arrow-down
PM5560 Meter, 2 ethernet, up to 63th H, 1,1M 4DI/2DO 52 alarms
METSEPM5560

มีสินค้า

THB 42,325
THB 68,266
PM5350 Power & Energy meter with THD, alarming
METSEPM5350

มีสินค้า

THB 29,720
THB 47,936
PM5330 Meter, modbus, up to 31st H, 256K 2DI/2DO 35 alarms
METSEPM5330

มีสินค้า

THB 28,659
THB 46,224
PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
METSEPM5110

มีสินค้า

THB 18,177
THB 29,318
EasyLogic PM2230 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LCD RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2230

มีสินค้า

THB 7,165
THB 11,556
EasyLogic PM2220Power & Energy meterup to the 15th harmonicLCD displayRS485class 1
METSEPM2220

สินค้าหมด

EasyLogic PM2210Power & Energy meterTotal HarmonicLCD displayPulseclass 1
METSEPM2210

สินค้าหมด

EasyLogic PM2130 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LED RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2130

มีสินค้า

THB 6,966
THB 11,235
EasyLogic PM2120Power & Energy meterup to the 15th harmonicLED displayRS485class 1
METSEPM2120

สินค้าหมด

EasyLogic PM2110Power & Energy meterTotal HarmonicLED displayPulseclass 1
METSEPM2110

สินค้าหมด