63 ผลลัพธ์

เรียงตาม arrow-down
PM5560 Meter, 2 ethernet, up to 63th H, 1,1M 4DI/2DO 52 alarms
METSEPM5560

มีสินค้า

PM5350 Power & Energy meter with THD, alarming
METSEPM5350

มีสินค้า

PM5330 Meter, modbus, up to 31st H, 256K 2DI/2DO 35 alarms
METSEPM5330

มีสินค้า

PM5110 Meter, modbus, up to 15th H, 1DO 33 alarms
METSEPM5110

มีสินค้า

EasyLogic PM2230 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LCD RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2230

มีสินค้า

EasyLogic PM2220Power & Energy meterup to the 15th harmonicLCD displayRS485class 1
METSEPM2220

สินค้าหมด

EasyLogic PM2210Power & Energy meterTotal HarmonicLCD displayPulseclass 1
METSEPM2210

สินค้าหมด

EasyLogic PM2130 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LED RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2130

มีสินค้า

EasyLogic PM2120Power & Energy meterup to the 15th harmonicLED displayRS485class 1
METSEPM2120

สินค้าหมด

EasyLogic PM2110Power & Energy meterTotal HarmonicLED displayPulseclass 1
METSEPM2110

สินค้าหมด

current transformer tropicalised 6000 5 for bars 55x165
METSECT5VV600

สินค้าหมด

current transformer tropicalised 5000 5 for bars 55x165
METSECT5VV500

สินค้าหมด